อยากมีบ้าน

อยากมีบ้าน

อยากมีบ้าน ฝันนี้เป็นจริงได้ สานความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองให้เป็นจริง

อยากมีบ้าน phuket villa ฝันนี้เป็นจริงได้ สานความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองให้เป็นจริง มั่นใจว่าหลายๆคนคงมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพื่อที่จะได้อยู่อาศัยในบ้านอย่างเจ้าของที่แท้จริง เพื่อเป็นที่อยู่สร้างครอบครัว เป็นสมบัติ เป็นความภาคภูมิใจในชีวิต อยากจะทำอะไรก็ทำได้เพราะ “นี่คือ บ้าน ของเรา”

และเชื่ออีกว่า ทุกคนที่ฝันอยากมีบ้านเป็นของตนเองคงจะไม่อยากแค่ “ฝัน” แต่อยาก “มี” บ้านเป็นของตัวเองจริงๆและวิธีการที่จะทำได้ คือ การเริ่มลงมือสร้างฝันนั้นอย่างจริงจัง เพียงแค่เริ่มต้นแปลงฝันออกมาเป็นเป้าหมาย คอยเตรียมตัวให้พร้อม และออกตามหาความฝัน property phuket

อยากมีบ้าน

อยากมีบ้าน

สานความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองให้เป็นจริง

เปลี่ยนความฝันเป็นเป้าหมาย

ขั้นตอนแรกในการทำสานฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองให้เป็นจริง คือ การแปลงความฝันออกมาเป็นเป้าหมาย นั่นหมายถึง การมีบ้านในใจหรือตั้งเป้าหมายเป็นงบประมาณการซื้อ/สร้างบ้านเพื่อเก็บออม ทั้งนี้ ฝันมีบ้านเป็นของตัวเองอาจจะเป็นฝันที่ใหญ่ และต้องรอบคอบสักหน่อย เกณฑ์ 3 ข้อ ต่อไปนี้น่าจะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นจริงได้

1. สำรวจความจำเป็นของผู้อยู่อาศัย

การตัดสินใจมีบ้านเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ เพราะจะให้ผลไปอีกยาวนาน เพื่อที่จะตัดสินใจให้รอบคอบ คุณควรเริ่มจากการดูความจำเป็นของสมาชิกในบ้านของทุกคนอย่างรอบด้าน เช่น phuket villa

  • ทำเลที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ปลอดภัย อยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
  • ประเภทบ้านที่เหมาะกับผู้อยู่อาศัยทุกคน จำนวนชั้น พื้นที่ในบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยง เด็กเล็ก หรือพื้นที่จอดรถ ฯลฯ
  • ระยะทางในการเดินทางไปทำงานของผู้อยู่อาศัย ความสะดวกในการเดินทาง การคมนาคมต่างๆ

2. ดูความต้องการของผู้อยู่อาศัย

นอกจากความจำเป็นหรือฟังก์ชั่นของการอยู่อาศัยแล้ว property phuket การมีบ้านที่อยู่แล้วสุขใจก็ต้องถูกใจผู้อยู่อาศัยด้วย ถ้าหากคุณอยู่คนเดียว เรื่องนี้จะเป็นเรื่องง่ายมาก แต่ถ้าหากมีสมาชิกในบ้านหลายคน คุณอาศัยคุยกันเพื่อหาข้อสรุปที่ทุกคนพอใจ อยากมีบ้านหลังเล็กหรือใหญ่ บ้านสไตล์ใด มีความต้องการพิเศษที่ใครต้องการหรือเปล่า คุณจำเป็นต้องคุยกันเพื่อใช้กำหนดเป็นเป้าหมายบ้านในฝัน

3. อยากมีบ้านเป็นของตัวเองได้จริง ต้องสำรวจรายได้ของตนเอง

สิ่งสำคัญที่ความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองจะเป็นจริงได้ คุณต้องตั้งเป้าหมายที่สามารถเป็นจริงได้ และชัดเจนมากพอ เพื่อที่คุณจะได้ใช้วางแผน ลงมือสานฝันต่อไป คุณจึงต้องสำรวจรายได้ของตัวเองก่อนว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนเพื่อที่จะมีบ้าน

เริ่มต้นให้คุณดูว่าตอนนี้มีภาระอย่างอื่นที่ต้องนำเงินไปใช้หรือไม่ และควรประเมินค่าใช้จ่ายของตัวเองออกเป็นรายเดือน เพื่อดูว่าหากต้องชำระผ่อนสินเชื่อในแต่ละเดือนตามวงเงินที่กู้มา คุณต้องแบ่งจ่ายจากรายได้มากน้อยเท่าไร

ทั้งนี้ phuket villa ยอดผ่อนชำระหนี้รวมต่อเดือนไม่ควรเกิน 40% เพื่อให้จะยังสภาพคล่องทางการเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นด้วย

อยากมีบ้าน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกตามหาบ้านในฝัน

หลังจากที่ได้เป้าหมายชัดเจนแล้ว ขั้นตอนนี้เราจะมาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการมีบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการสานความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยวิธีการเตรียมตัวหลักๆ ก็คือการเตรียมความพร้อมทางการเงินและการสร้างเครดิตเพื่อขอสินเชื่อบ้าน property phuket

เก็บเงิน 20% – 25% ของราคาบ้าน

จากหัวข้อแรก เมื่อคุณได้เป้าหมายเป็นบ้านหรือราคาบ้านโดยประมาณแล้ว แม้ว่าจะสามารถขอกู้ได้ถึง 95 – 100% ของราคาประเมินบ้าน แต่จริงๆ แล้วเราก็ต้องมีเงินเก็บส่วนหนึ่ง

1. หากคุณต้องการซื้อบ้าน

คุณต้องเตรียมเงินเผื่อสำหรับดาวน์บ้าน ประมาณ 5% – 20% ตามแต่ละโครงการ รวมทั้ง ต้องเผื่อสำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโอนบ้าน ค่าจดจำนอง อีกราว 5%

2. หากคุณต้องการสร้างบ้าน

คุณจะต้องเตรียมเงินสำหรับก่อสร้างงวดแรก หรือ 20% ของแผนก่อสร้าง phuket villa เพื่อเริ่มก่อสร้างบ้านไปก่อน ให้ธนาคารที่จะกู้เชื่อถือว่าเราจะใช้เงินกู้สินเชื่อบ้านได้ถูกจุดประสงค์

เตรียมเอกสารแสดงที่มารายได้

รายการเดินบัญชีเงินฝาก หรือ Statement คือเอกสารการเงินที่ธนาคารทุกแห่งจะขอเพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือวินัยทางการเงินของเรา ถ้าหากเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนอาจไม่น่าห่วง แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ หรือไม่ได้นำเงินเข้าระบบธนาคาร ก็ควรนำเงินเข้าระบบเพื่อให้มี Statement ตรงกับรายได้ที่แท้จริงของเรา

รายการเดินบัญชีที่ธนาคารจะขอดู คือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 – 12 เดือน ธนาคารจะดูว่าคุณมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการใช้จ่ายหรือไม่ เช่น กดเงินจนหมด กดเงินปริมาณมากๆ กดเงินบ่อย รายได้ต่อเดือนไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนกู้ หรือตั้งแต่วันนี้ วันที่คุณฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง คุณสร้างเครดิตที่ดีได้ตามข้อแนะนำต่อไปนี้

ลดภาระหนี้สินเก่า สร้างเครดิตที่น่าเชื่อถือ

เนื่องจากความสามารถในการชำระหนี้ หมายถึง หนี้สินทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ หากคุณลดภาระหนี้ลงได้ ก็จะยิ่งทำให้คุณสามารถขอสินเชื่อได้วงเงินมากขึ้น หรือถ้าคุณมีหนี้เพียงไม่กี่รายการก็ย่อมดีกับเครดิตของคุณมากกว่า ทั้งนี้ การมีหนี้สินอยู่บ้าง จะช่วยให้คุณมีประวัติในการชำระหนี้ ขอเพียงแค่ชำระหนี้ขั้นต่ำอย่างมีวินัย ตรงตามนัดทุกครั้ง ประวัติการชำระหนี้หรือเครดิตของคุณก็จะน่าเชื่อถือ

เริ่มต้นตามหาบ้านในฝัน

ความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองจะเป็นจริงไม่ได้ถ้าหากคุณไม่ริเริ่มลงมือเพื่อมีบ้าน หลังจากที่คุณแปลงเป้าหมายมาแล้ว คุณก็จะรู้ว่าราคาบ้านที่ต้องการหานั้นอยู่ในราคาระดับไหน หรืองบประมาณที่ต้องใช้คือเท่าไร พร้อมทั้งเตรียมตัวด้านการเงินให้พร้อม ก้าวแรกสู่เส้นทางมีบ้านได้จริงก็ได้เริ่มขึ้นด้วยการตั้งต้นหาบ้านที่ตรงตามเป้าหมายและตามงบประมาณ และมองหาธนาคารที่ดอกเบี้ยถูก ผ่อนได้นาน เพื่อภาระผ่อนต่อเดือนไม่หนักหนา เมื่อมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองแล้วหลับสบาย ไม่เดือนร้อนเรื่องภาระผ่อน property phuket

สรุป

บ้านที่เป็นของเราจริงๆ นั้น จะให้ความรู้สึกแบบไหน?

คุณเริ่มสร้างคำตอบของคุณเองได้ด้วยการค่อยๆ สานฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองให้เป็นจริง อาจเริ่มต้นจากคำแนะนำในบทความชิ้นนี้ 3 ข้อสำคัญ ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ เตรียมความพร้อมด้านการเงิน และต้องเริ่มลงมือจริง เชื่อว่าหากคุณทำได้ตามนี้ บ้านในฝันของคุณก็เป็นจริงได้

อยากมีบ้าน

4 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณพร้อมที่จะซื้อบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเอง

“การมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ลองมาดู 4 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณพร้อมที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเอง จะตรงกับตัวเองกี่ข้อ มาดูกันเลย!”

สัญญาณที่ 1: ที่อยู่เดิมอึดอัดและคับแคบเกินไปแล้ว

หากคุณเริ่มรู้สึกอึดอัดกับการใช้ชีวิตในห้องเช่า คอนโด อพาร์ทเมนท์ หรือเริ่มมีปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผิดใจกับเพื่อนบ้าน รวมถึงส่วนกลางที่อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของคุณอีกต่อไป การตัดสินใจเลือกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองในบ้านเดี่ยวก็ถือเป็นทางออกที่ดี phuket villa นอกจากนี้ยังรวมถึงความเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว เช่น หากคุณเองกำลังจะแต่งงาน หรือพึ่งทราบข่าวดีว่ากำลังจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัว ทำให้สภาพแวดล้อมที่เคยพอดีอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป

สัญญาณที่ 2: รู้สึกถึงความพร้อมทางเศรษฐกิจและสถานะทางการเงิน

หลัก ๆ property phuket แล้วเมื่อคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็จะต้องเริ่มจากการจับสัญญาณความมั่นคงทางเศรษฐกิจมาก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าหากคุณมีเงินเดือน หรือรายได้สม่ำเสมอในทุก ๆ เดือน ไม่ว่าจะเป็นจากงานประจำ หรือธุรกิจส่วนตัวที่สามารถคาดคะเนได้ว่าแต่ละเดือนจะมีเงินเข้ามาจำนวนเท่าไหร่ คุณก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สามารถซื้อบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเองได้

แต่การซื้อบ้านหลังหนึ่งเป็นการสร้างภาระหนี้สินในระยะยาว และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมาอีกมาก ทั้งเรื่องของการตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ หรือเรื่องของการขนย้าย ล้วนต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงควรวิเคราะห์งานที่คุณทำอยู่ประกอบกันไปด้วยว่า คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจำนวนที่เท่า ๆ กันในทุกเดือนนานแค่ไหน หรือมีแนวโน้มได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปล่า ถ้าหากเพิ่งเปลี่ยนงาน รวมถึงผู้ที่กำลังวางแผนว่าจะเปลี่ยนสายงาน ก็ควรจะพิจารณาสถานะทางการเงินและเงินสำรองของตัวเองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว

สัญญาณที่ 3: อยากลงหลักปักฐาน 

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญก่อนซื้อบ้านเดี่ยวคือ คุณจำเป็นต้องมั่นใจก่อนว่าจะลงหลักปักฐานอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นการถาวร เพราะการซื้อบ้านเดี่ยวจะทำให้คุณมีภาระหนี้สินผูกพันระยะยาว โดยอาจพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ควบคู่ด้วย เช่น ใกล้ที่ทำงาน, ใกล้กับโรงเรียนของลูก, เดินทางสะดวก หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบ ๆ ครบครัน โดยระยะเวลาที่คุณควรจะอยู่บ้านหลังนั้นควรจะยาวกว่า 5 ปี เพราะราคาของบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่มักจะยังไม่ปรับเพิ่มขึ้นหากต่ำกว่า 5 ปีลงไป ดังนั้นหากต้องการจะขายเก็งกำไรหลังจาก 5 ปีไปแล้วก็สามารถทำได้ แต่หากว่าคุณไม่ได้มีแผนจะอยู่ยาว การเช่าบ้านจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่า phuket villa

สัญญาณที่ 4: ไม่มีภาระทางการเงินมาแต่เดิม

 ในการซื้อบ้านหนึ่งหลังนั้นคุณควรมั่นใจว่าคุณเองมีเงินก้อนเพียงพอ หากคุณต้องการจะวางเงินดาวน์ซื้อ บ้าน (สำหรับโครงการที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง) ควรจะมีเงินสดประมาณ 20% ของราคาบ้านเดี่ยวทั้งหมด รวมถึงในการขอกู้เงินจากธนาคารคุณควรจะมีประวัติการเงินที่ดี และไม่ได้มีภาระหนี้สินติดตัว ซึ่งหมายความว่าคุณมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าของบ้าน เพราะการเป็นเจ้าของบ้านนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบ วินัยทางการเงินจึงสำคัญ เพราะการซื้อบ้านหลังหนึ่งนั้นมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้าน ภาษี ค่าประกันภัย หากคุณยังมีหนี้สินรุงรังคงไม่สามารถจะจัดสรรมาได้ง่าย ๆ อย่างแน่นอน

————————————————– ————————————————– ——–

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป แบบบ้านสวยชั้นครึ่ง บ้านหลังคาแบน

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa

Author: admin